Dnia 27 lutego 2013 roku w Szkole  Podstawowej w Drawsku odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny w kategorii klas II-III i IV-VI.

 

Do konkursu przystąpili uczniowie szkół podstawowych Gminy Drawsko.

 

Celem konkursu było:

- wyrabianie i utrwalanie poprawnych nawyków w pisaniu,

- wyłonienie uczniów o wysokich umiejętnościach w zakresie stosowania zasad ortograficznych,

- propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei wspólnej odpowiedzialności za język polski.

 

Teksty dyktand zostały wybrane przez nauczycieli ze wszystkich szkół, zgodnie i adekwatnie do możliwości uczniów klas II-III, IV-VI.

 

Po przeprowadzeniu dyktanda i sprawdzeniu prac Komisja Konkursowa w składzie:

 

KLASY II-III

 • Justyna Helwich
 • Marta Bednarz
 • Katarzyna Pankowska – Czerwińska
 • Alina Wyrwa
 • Elżbieta Kulwas
 • Małgorzata Śmierzchalska

 

KLASY IV-VI

 • Teresa Tutak
 • Agnieszka Wilgucka – Sikora
 • Małgorzata Konieczna

 

WYŁONIONO NASTĘPUJĄCYCH "MISTRZÓW ORTOGRAFII":

 

KLASA III

 • Aleksandra Jarząb SP Piłka
 • Martyna Kapuścińska SP Drawski Młyn

 

KLASA IV

 • Zuzanna Dolna SP Piłka
 • Bartosz Kaźmierczak SP Drawsko

 

KLASA V

 • Natalia Rychlik SP Chełst

 

KLASA VI

 • Magdalena Górska SP Drawski Młyn
 • Ilona Nowak SP Pęckowo

 

KLASA II – WYRÓŻNIENIA

 • Mateusz Sikora SP Pęckowo
 • Zuzanna Kwita SP Drawsko